Subscribe Now

Trending News

26 Mar 2019

Kategoria: Pisarze

William Szekspir
Pisarze

William Szekspir

William Szekspir (1564 – 1616), czyli angielski poeta, pisarz, dramaturg oraz aktor. Był człowiekiem, który zreformował teatr, jeden z najwybitniejszych postaci angielskiej i światowej literatury. Uprawiał komedie i dramat. Owocem jego intensywnej działalności została duża ilość sztuk, w tym 154 sonety.

Wisława Szymborska
Pisarze

Wisława Szymborska

Wisława Szymborska (1923 – 2012) była polską Laureatką Nagrody Nobla w dziedzinie poezji, również wybitną eseistką, autorką felietonów i tłumaczem. Zostawiła po sobie zbiory wspaniałej poezji, obecne są jednak także ciekawe felietony artystki, które można odnaleźć w cyklu tekstów „Lektury nadobowiązkowe”.

Jan Kochanowski
Pisarze

Jan Kochanowski

Jan Kochanowski przyszedł na świat w roku 1530, w miejscowości Sycyno pod Radomiem. Zmarł w roku 1584 w Lublinie. Był polskim poetą, twórcą renesansowym i tłumaczem, królewskim sekretarzem i wojskim sandomierskim, jak również prepozytem kapituły katedralnej poznańskiej.

Władysław Reymont
Pisarze

Władysław Reymont

Władysław Reymont (1867 – 1925) jest jako noblista znany pod tym właśnie nazwiskiem, ale nie zawsze tak było. Pierwotnie nazwisko to brzmiało Rejment. Był polskim pisarzem, prozaikiem i nowelistą, przedstawicielem naturalizmu i realizmu – Młodej Polski.

Ignacy Krasicki
Pisarze

Ignacy Krasicki

Ignacy Krasicki urodził się 3 lutego 1735 roku w Dubiecku nad Sanem, zmarł 14 marca 1801 roku w Berlinie. Zajmował stanowisko dostojnika kościelnego, był poetą, był także prekursorem polskiej powieści, prozaikiem i publicystą, człowiekiem zaangażowanym społecznie.

Julian Tuwim
Pisarze

Julian Tuwim

Julian Tuwim przyszedł na świat 13 września 1894 roku w Łodzi. Zmarł w Zakopanem 27 grudnia 1953 roku. Był popularnym poetą międzywojennego dwudziestolecia, współzałożycielem grupy kabaretowej „Pod Picadorem” oraz poetyckiej „Skamander”. Posiadał korzenie żydowskie.

Stanisław Lem
Pisarze

Stanisław Lem

Stanisław Lem (1921 – 2006), czyli wybitny filozof, pisarz i człowiek futurologii. Jego twórczość odzwierciedla to czym żył, stawiając sobie widocznie za cel odpowiedź na pytanie czym człowiek jest i jakie jest jego miejsce we Wszechświecie. Nie zabrakło w jego twórczości diagnoz na temat kondycji ludzkości.