Jean-Paul Sartre był laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za rok 1964, jednakże twórca przyjęcia nagrody tej odmówił.