Ks. Jerzy Popiełuszko

Ksiądz Jerzy Popiełuszko urodził się 14 września 1947 roku. Zmarł 19 października 1984 roku we Włocławku. Miejscem narodzin byłą wieś Okopy na Podlasiu, koło Suchowoli. Zmarł we Włocławku. Był duszpasterzem katolickim zaangażowanym w sprawy robotników, organizatorem życia naukowego i religijnego.


Krótki życiorys ks. Jerzego Popiełuszki

Ks. Jerzy Popiełuszko przyszedł na świat 14 września 1947 we wsi Okopy koło Suchowoli, zmarł 19 października 1984 roku. Poświęcił się szczególnie ruchowi społecznemu „Solidarność”, pełniąc w nim funkcję kapelana. Po ukończeniu szkoły średniej Popiełuszko odkrył w sobie powołanie, w związku z czym wstąpił do Wyższego Seminarium Duchowego w Warszawie. W latach 70-tych był duszpasterzem parafii Św. Trójcy w Ząbkach i Matki Bożej Królowej Polski w Aninie oraz Dzieciątka Jezus na Żoliborzu. Od 1980 roku związany był m.in. z Solidarnością, prowadząc regularnie nabożeństwa za ojczyznę. Działalność Popiełuszki nie była po drodze władzom PRL, był w związku z tym wielokrotnie przesłuchiwany, otrzymując nawet liczne listy z pogróżkami . 19 października 1984 roku został porwany. Ciało księdza zostało odnalezione w zalewie wiślanym 30 października 1984 roku. Pogrzeb Popiełuszki odbył się 3 listopada 1984 roku. Był to wielki, patriotyczny, antykomunistyczny więc i manifestacja.

Biografia rozszerzona ks. Jerzego Popiełuszki

Kapłaństwo

28 maja 1972 roku Jerzy Popiełuszko został księdzem, bowiem orzyjmując święcenia kapłańskie, z rąk nie kogo innego, a samego kardynała Stefana Wyszyńskiego. W ten sposób rozpoczęła się jego posługa. Miał wówczas szczególnej swej uwadze pracę z młodzieżą i dziećmi. Niestety nasilały się problemy ze zdrowiem księdza Popiełuszki. Posługę zaczynał wówczas w parafii Trójcy w Ząbkach, ale również w Aninie, w tamtejszej parafii Matki Bożej Królowej Polski. Ostatecznie został wikariuszem w parafii Dzieciątka Jezus na Żoliborzu.

Próby organizacyjne

Rozpoczął na przełomie lat 1979/1980 konersatorium w Duszpasterstwie Akademickim św. Anny, kierowane szczególnie do studentów medycyny.

Przyczynił się do formowania ochotniczej służby medycznej, bowiem mianowany w 1978 roku duszpasterzem średniego personelu medycznego. Pracował w Duszpasterstwie Akademickim św. Anny, a to w roku akademickim 1979/80.

Wreszcie od 20 maja roku 1980 mógł rozpocząć posługę w parafii św. Stanisława Kostki. Tam też położył szczególny nacisk na zaangażowanie w Duszpasterstwo Ludzi Pracy, co tydzień odprawiał mszę świętą jako kapelan Domu Zasłużonego Pracownika Służby Zdrowia.
Uwaga poświęcona robotnikom

Trafiały do niego różne prośby, łącznie z tymi o specjalne dziękczynienia. Latem roku 1980 ks. Popiełuszko zorganizował mszę dla strajkujących hutników. Stanowiło to przełom, po którym ks. Jerzy nie przestawał już dokładać starań w zaangażowanie w sprawy ludzi strajkujących. Wkrótce dla nich zorganizował regularne katechezy. W panie zajęć było wiele różnych tematów. Były tam też kwestie związane chociażby z prawem i ekonomią, czy wreszcie z literaturą. Uczestniczący robotnicy obcowali więc z wiedzą zapraszanych przez księdza specjalnych gości – byli wśród nich wykładowcy. Organizował specjalne kolokwia oraz dyplomy za zdanie egzaminów.

Stan wojenny

Stan wojenny powoduje, że ks. Popiełuszko zaangażował się w działalność charytatywną. Wspomaga ludzi na wiele różnych sposobów. Uczestniczył także w procesach osób aresztowanych, a znajdujących się na specjalnej milicyjnej liście.

Wraz z początkiem roku 1982 ksiądz Popiełuszko podejmował pierwsze msze św. za Ojczyznę. Miały miejsce celebracje i wygłaszanie przy tym kazań patriotycznych, które to dotykały trudnych bieżących spraw. Został jednocześnie tym, który poddał udaną propozycję, aby pracownicy z całej Polski wyjeżdżali do Częstochowy z prośbami o ratunek ojczyzny. Zbiega się to jednak w czasie z usilnymi próbami władz, aby zabezpieczać spotkania i ich treści, a w związku z trudnościami w przeniknięciu do środowiska, pojawiły się nawet włamania i akty wandalizmu, czy też szykan i pomówień, albo nawet gróźb pod adresem konkretnych osób z otoczenia księdza.

Kulminacją zdaje się być wówczas śledztwo prokuratorskie. Dotyczyło spraw nadużywania przez księdza wolności płynącej z ustaw PRL. Ksiądz Jerzy Popiełuszko w związku z działaniami władz został przesłuchany wielokrotnie, a nawet aresztowany. Zwolniono go z aresztu wyłącznie w związku ze zdecydowaną interwencją Kościoła. Pod wpływem napięcia psychicznego ksiądz Jerzy znów podupadł na zdrowiu. Rozważał wtedy nawet proponowany mu wyjazd z kraju. Tymczasem 13 października w drodze z Gdańska do Warszawy miał miejsce pierwszy zamach na jego życie, mianowicie upozorowany wypadek samochodowy.

Ostatnia msza

30 października 1984 roku odbył ostatnia mszę. Podano wkrótce do wiadomości publicznej informację o zwłokach ks. Popiełuszki znalezionych w Wiśle. Został bowiem ofiarą działań aparatu bezpieczeństwa. Uczeni do dziś prowadzą nad tym pewien spór, zwłaszcza historycy. Nie ma jednak wątpliwości, że zabójstwo mogło być inspirowane przez najwyższe władze. 3 listopada 1984 roku odbył się pogrzeb księdza Jerzego, a zarazem manifestacja ludzi wiary.

Ciekawostki o ks. Jerzym Popiełuszko

 • Cechowała go czysta, ewangeliczna prostota.
 • Wystraszonym robotnikom mówił wprost: „Jesteście wolni, a wolność dana jest człowiekowi jako wymiar jego wielkości”.
 • O najważniejszej decyzji swojego życia powiadomił znajomych na studniówce. Oni bawili się i dopiero odkrywali swoje powołanie, on już wiedział: seminarium.
 • W grudniu 2009 roku papież Benedykt XVI podpisał dokument stwierdzający męczeństwo Popiełuszki, a w czerwcu 2010 roku odbyła się msza beatyfikacyjna.
 • W dzieciństwie częściej niż czystą polszczyzną, posługiwał się językiem ze specyficznym, białoruskim dialektem.
 • W 1985 roku w pokazowym procesie skazano wyłącznie tylko bezpośrednich oprawców księdza Jerzego. Wiele natomiast wskazuje na to, że źródłem morderstwa były szczyty ówczesnych władz PRL.
 • Poprzez studia źródłowe dowiadujemy się, iż młody ks. Popiełuszko stronił od ludzi, a uczył się dość przeciętnie. Za to każdą wolną chwilę spędzał w okolicznym kościele, w jego murach odnajdując spokój.
 • Zmienił imię Alfons na Jerzy Aleksander w 1971 r.

Cytaty ks. Jerzego Popiełuszki

„Gdyby większość Polaków w obecnej sytuacji wkroczyła na drogę prawdy, stalibyśmy się narodem wolnym już teraz.”

„Nie daj się zwyciężyć złu, lecz zło dobrem zwyciężaj.”

„Prawda kosztuje dużo, lecz wyzwala.”

Źródła

 • https://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Popie%C5%82uszko
 • http://popieluszko.net.pl/bl-ks-jerzy-popieluszko/
 • https://www.deon.pl/religia/swiety-patron-dnia/art,217,bl-ks-jerzy-popieluszko-niewygodny-swiety.html

Jak oceniasz ten artykuł?

Kliknij na gwiazdki i oceń. Twoja opinia jest dla nas ważna.

Średnia głosów to 3 / 5. Oddanych głosów: 2

Brak oddanych głosów. Bądź pierwszym, który oceni artykuł!

Przykro nam, że tak oceniłeś ten artykuł.

Pomóż nam usprawnić ten artykuł. Doceniamy konstruktywną krytykę.

W jaki sposób możemy poprawić ten artykuł?

Ciekawe artykuły