Władysław Sikorski

Władysław Sikorski urodził się 20 maja 1881 roku w Tuszowie Narodowym. Zmarł 4 lipca 1943 roku na Gibraltarze. Był polskim wojskowym i politykiem, generałem broni Wojska Polskiego, Naczelnym Wodzem Polskich Sił Zbrojnych i premierem Rządu RP na Uchodźstwie podczas II wojny światowej.


Krótki życiorys Władysława Sikorskiego

Władysław Eugeniusz Sikorski przyszedł na świat 20 maja 1881 r. w Tuszowie Narodowym. Był polskim wojskowym i politykiem. Pobierał nauki w seminarium nauczycielskim, później studiował na wydziale dróg i mostów Politechniki Lwowskiej. W roku 1907 był współzałożycielem organizacji Związek Walki Czynnej. W roku 1909 Sikorski ożenił się. Po wybuchu I wojny światowej wprawdzie powołany do armii austriackiej, ale niedługo potem zdecydował się przejść do wojsk formowanych przez Piłsudskiego. Był szefem sztabu w dowództwie wojsk polskich, kierującym działaniami armii „Wschód” zlokalizowanej w Galicji. W 1919 r. Sikorski wpierw walczył w obronie Lwowa, następnie Warszawy. W 1921 roku w związku z udanymi decyzjami frontowymi Sikorskiego został z nadania Piłsudskiego generałem porucznikiem. Po tragicznej śmierci Gabriela Narutowicza w 1922 r. Sikorski został premierem, a także ministrem spraw wewnętrznych. W gabinecie S. Grabskiego pełnił funkcje ministra spraw wojskowych. W zasadzie nie zaangażował się w konflikt po przewrocie majowym, mimo że początkowo wystąpił w obronie rządu. Przed II wojną światową przebywał we Francji, odbywając tam studia wojskowe. W 1939 r. objął dowództwo utworzonej we Francji armii polskiej. Mianowany następnie Naczelnym Wodzem i Generalnym Inspektorem Sił Zbrojnych, był odpowiedzialny za politykę rządu na uchodźstwie. 4 lipca 1943 r. zginął w katastrofie lotniczej na Gibraltarze.

Biografia rozszerzona Władysława Sikorskiego

Młodość

Władysław Sikorski przyszedł na świat w 1881 roku w Tuszowie Narodowym, miejscowości w zaborze austro-węgierskim. Ojciec trudnił się grą na organach, był też nauczycielem w miejscowej szkole. Wkrótce po śmierci ojca wraz z matką i rodzeństwem przeniósł się do Hyżnego. Do gimnazjum chodził w Rzeszowie. Natomiast edukację dokończył zdając maturę we Lwowie. Później odbył służbę wojskową, kończąc ją w stopniu podporucznika rezerwy, przy czym jeszcze w gimnazjum dał się poznać jako patriota, przynależąc do kilku organizacji niepodległościowych. Został też sam organizatorem, jak choćby Związku Walki Czynnej, lub następnie Komisji Tymczasowej Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych. Władysław Sikorski ożenił się z Heleną Zubczewską, z którą łączyła go zażyła przyjaźń jeszcze za czasów gimnazjalnych. Mieszkali we Lwowie, tam też podjął pracę w departamencie dla budowli wodnych.

I wojna światowa

Współpracę z Piłsudskim nawiązał jeszcze przed I wojną.  Objął wówczas stanowisko komisarza pełnomocnego Rządu Narodowego w Galicji. Później był też szefem Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego. Różnice między nimi wyrastały na gruncie szukania sprzymierzeńców – Sikorski reprezentował obóz profrancuski, Piłsudski – proaustriacki. Piłsudski dowodził I , natomiast Sikorski III pułkiem Legionów.

Sikorski podczas II RP

Wsławił się w wojnie polsko – bolszewickiej, szczególnie bitwą, która odepchnęła wroga z północnych rubieży Warszawy. Został dzięki temu generałem i szefem Sztabu Generalnego. Premierem został po tragicznej śmierci Gabriela Narutowicza w 1922 roku. Kością niezgody między Sikorskim a Piłsudskim był forsowany przez Sikorskiego projekt ustawy reorganizującej najwyższe władze wojskowe. W 1926 doszło do przewrotu wojskowego, miał miejsce tak zwany zamach majowy Piłsudskiego. Sikorski stał w opozycji do sanacji, na skutek czego został odsunięty od służby czynnej. Później Sikorski był zaangażowany w walki z Ukraińcami o wschodnią granicę Polski, co miało miejsce w końcu lat dwudziestych, a wiązało się również z wzajemnymi konfliktami między różnymi narodowościami zamieszkującymi wschodnie rubieże RP.

Działania II wojny światowej

Po wybuchu wojny udał się do Francji. Został tam premierem polskiego rządu na uchodźctwie, a później rozpoczął pełnienie funkcji naczelnego wodza Polskich Sił Zbrojnych, otrzymując tekę ministra wojska. W związku z datą 22 czerwca 1941 roku, czyli atakiem Niemiec na ZSRR, doszło do reorientacji zasadniczych celów polityki. W ten sposób 30 lipca 1942 roku doszło do podpisania układu Sikorski – Majski, który stanowił o współpracy polsko – rosyjskiej, jego celach, formacie i strategii obu stron. Na mocy traktatu zwolniono wielu polskich więźniów uprzednio zesłanych w głąb Rosji. Rzecz jasna układ był dyskusyjny, miał przy tym wielu przeciwników, był bowiem próbą dogadywania się z faktycznym agresorem. Tym nie mniej postanowienia układu szybko przestały obowiązywać, a same stosunki pogarszać. Układ bowiem nie rozstrzygał kwestii polskich granic wschodnich, natomiast Rosjanie mieli pretensje do tych obszarów RP. Rok 1943 przyniósł przełom na froncie wschodnim i Stalin poczuł się silniejszy, więc 16 I 1943 roku rząd rosyjski uznał wszystkich mieszkańców ziem wschodnich RP za obywateli państwa rosyjskiego. Nie była to jednak kulminacja niezgody, ponieważ w kwietniu 1943 władze hitlerowskie ujawniły odkrycie grobów, mianowicie odnaleziono 4400 ciał jeńców polskich – głównie ciał oficerów internowanych przez Armię Czerwoną w 1939 roku. Rząd polski skierował sprawę do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w Genewie. Wszczęcie dochodzenia tej instytucji było pretekstem do zerwania przez stronę rosyjską stosunków dyplomatycznych z Polską , co miało miejsce 26 kwietnia 1943 roku. Rosjanie do końca oskarżali o zbrodnie Niemców. Jak dziś wiadomo, masakra odbyła się na rozkaz Stalina, a wykonywali ją funkcjonariusze NKWD. Tymczasem alianci w postaci USA i Wielkiej Brytanii robili wszystko, aby sprawę załagodzić. Odbywała się zakulisowa gra, obliczona na usunięcie Sikorskiego z jego funkcji, a to ze względu na postawę wobec zbrodni.

Tragiczna śmierć na Gibraltarze

W maju 1943 roku generał Sikorski odbył podróż na Bliski Wschód, do jednostek polskich, które stacjonując tam przeżywały niepokoje związane między innymi z poważnym problemem sprawy katyńskiej. Wśród kadry oficerskiej pojawiły się zarzuty na temat braku stanowczych posunięć w polityce zagranicznej, na czele właśnie ze sprawą katyńską. Wizyta Sikorskiego przyniosła uspokojenie nastrojów, naświetlił bowiem problem procesu dowodowego. 4 lipca 1943 roku samolot B – 24 Liberator, którym Sikorski wracał do Wielkiej Brytanii, uległ katastrofie tuż po wystartowaniu. Z tragedii ocalał tylko pilot, kapitan Edward Prchal. Prezydent zmuszony był mianować premierem Stanisława Mikołajczyka. Naczelnym Wodzem został generał Kazimierz Sosnkowski.

Ciało generała Sikorskiego przewieziono do Wielkiej Brytanii i 16 VII 1943 roku po uroczystej ceremonii pogrzebowej pochowano na cmentarzu polskich lotników wojskowych w Newark.

Jego prochy zostały sprowadzone do Polski w 1993 roku i złożone w krypcie św. Leonarda na Wawelu.

Ciekawostki o Władysławie Sikorskim

  • 26 listopada 2008 roku w katedrze wawelskiej w Polsce odbył się ponowny pochówek gen. Sikorskiego.
  • Zdobył najwyższe odznaczenia Francji (Krzyż Wielki Legii Honorowej), Belgii (Krzyż Wielki Oficera Orderu Leopolda), Czechosłowacji (Wielki Krzyż Orderu Białego Lwa), Norwegii (Krzyż Wojenny).
  • Zdobył wiele odznaczeń krajowych, takich jak Order Orła Białego, Krzyż Komandorski Orderu Wojennego Virtuti Militari, Złoty Krzyż Zasługi, czterokrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych, zdobył Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Grunwaldu I klasy.
  • Istnieje hipoteza dotycząca jego wypadku lotniczego, mówiąca o zamordowaniu Sikorskiego oraz mistyfikacji, jaką mogła być sama katastrofa lotnicza.
  • Razem z Sikorskim zginęła jego córka.
  • Zagadkowa śmierć Sikorskiego jest tym bardziej dziwna, że katastrofę przeżył czeski pilot.

Cytaty Władysława Sikorskiego

„Bóg patrzy w moje serce. Widzi i zna moje intencje oraz zamiary, które są czyste i rzetelne. Jedynym moim celem jest wolna, sprawiedliwa i wielka Polska.”

„Dziś czas jest dla ludzi silnych i odważnych, ci bowiem tylko mogą uzyskać zwycięstwo i uwolnić świat od tyranii.”

„Jedna przeżyta chwila czasami uczy nas więcej, aniżeli całe życie.”

Źródła

  • https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Sikorski
  • http://dzieje.pl/postacie/wladyslaw-sikorski
  • https://biografia24.pl/wladyslaw-sikorski/

Jak oceniasz ten artykuł?

Kliknij na gwiazdki i oceń. Twoja opinia jest dla nas ważna.

Średnia głosów to 4.8 / 5. Oddanych głosów: 4

Brak oddanych głosów. Bądź pierwszym, który oceni artykuł!

Przykro nam, że tak oceniłeś ten artykuł.

Pomóż nam usprawnić ten artykuł. Doceniamy konstruktywną krytykę.

W jaki sposób możemy poprawić ten artykuł?

Ciekawe artykuły