19 maj 2024

Tag: Znani Irlandczycy

Pisarze

Samuel Beckett

Samuel Beckett został w roku 1969 laureatem literackiej Nagrody Nobla. Literatura Becketta, odznaczająca się skrajnym pesymizmem wielokrotnie akcentującym bezcelowość ludzkiej egzystencji, jest świetnym znakiem kryzysu wartości czasów, w których przyszło pisarzowi żyć i tworzyć, a których wpływ wywarł na nim piętno w postaci przewlekłej choroby nerwowej.