Łukasz Ewangelista był wiernym towarzyszem i współpracownikiem Pawła Apostoła, z którym odbył wiele podróży misyjnych. Żył w I wieku n.e..