22 lip 2024

Biografie i życiorysy

Tony Halik
Podróżnicy

Tony Halik

Tony Halik, a właściwie Mieczysław Sędzimir Antoni Halik (1921 – 1998) był polskim podróżnikiem oraz dziennikarzem, autorem książek i popularnych programów telewizyjnych, których tematyka dotyczyła podróży do wielu zakątków świata.

Adam Mickiewicz
Pisarze

Adam Mickiewicz

Adam Mickiewicz (1798 – 1855) był polskim poetą, działaczem politycznym, publicystą, tłumaczem I filozofem. Działał również na płaszczyźnie wojskowej. Był nauczycielem akademickim, działaczem religijnym i mistykiem.

Józef Bem
Przywódcy

Józef Bem

Józef Bem (1794 – 1850) był polskim generałem, strategiem, pisarzem oraz inżynierem wojskowym, również wybitnym artylerzystą, prekursorem produkcji i wykorzystania broni rakietowej. Brał udział w powstaniu listopadowym, Wiośnie Ludów. Był też feldmarszałkiem armii Imperium Osmańskiego.

Czesław Miłosz
Pisarze

Czesław Miłosz

Czesław Miłosz przyszedł na świat 30 czerwca 1911 roku w Szetejniach. Jako poeta, prozaik, będąc równocześnie tłumaczem, był człowiekiem zaangażowanym twórczo na wielu płaszczyznach literackich. Nagrodę Nobla otrzymał w 1980 roku, natomiast w roku 1998 nagrodę „Nike”. Zmarł 14 sierpnia 2004 roku w Krakowie.

Aleksander Kamiński
Pisarze

Aleksander Kamiński

Aleksander Kamiński (1903 – 1978) był polskim pedagogiem, profesorem nauk humanistycznych, współtwórcą metodyki harcerskiej, był także instruktorem – harcmistrzem. Działał w AK, również jako ideowy przywódca Szarych Szeregów. Był przewodniczącym Prezydium Rady Naczelnej Związku Harcerstwa Polskiego.

Józef Stalin
Politycy, Przywódcy, Zbrodniarze

Józef Stalin

Józef Stalin, a właściwie Iosif Dżugaszwili (1878 – 1953), był dyktatorem sowieckim, od roku 1943 marszałkiem Związku Sowieckiego, a następnie generalissimusem od roku 1945. Był ludobójcą, autorem rosyjskiej mocarstwowości, która pochłonęła dziesiątki milionów ofiar.

Gabriel Narutowicz
Politycy, Przywódcy

Gabriel Narutowicz

Gabriel Narutowicz urodził się 17 marca 1865 roku w Telszach, zmarł 16 grudnia 1922 roku w Warszawie. Był polskim inżynierem hydrotechnikiem, elektrykiem, profesorem Politechniki w Zurychu, a także ministrem robót publicznych, spraw zagranicznych, wreszcie pierwszym prezydentem RP.

Bolesław Prus
Pisarze

Bolesław Prus

Bolesław Prus, a właściwie Aleksander Głowacki, urodził się 20 sierpnia 1847 roku w Hrubieszowie. Zmarł 19 maja 1912 roku w Warszawie. Był polskim powieściopisarzem, publicystą i nowelistą. Uważany za twórcę polskiego realizmu. Uważany również za pozytywistę i utylitarystę

Napoleon Bonaparte
Przywódcy

Napoleon Bonaparte

Napoleon Bonaparte (1769 – 1821) był francuskim wojskowym, który zostając następnie Pierwszym Konsulem Republiki Francuskiej mógł mianować się cesarzem Francuzów, jednocząc przejściowo Europę kontynentalną pod swoimi rządami. Był m.in. królem Włoch i Związku Reńskiego.