Paweł Bogdan Adamowicz, przyszedł na świat w Gdańsku 2 listopada 1965 roku. Zmarł w Gdańsku 14 stycznia 2019. Był polskim prawnikiem, samorządowcem i politykiem.


Krótki życiorys Pawła Adamowicza

Paweł Adamowicz przyszedł na świat 2 listopada 1965 r. w Gdańsku. W latach 1984–1989 odbywał swe studia na Uniwersytecie Gdańskim, na Wydziale Prawa i Administracji UG. W latach 1991–1998 działał jako członek komisji zakładowej NSZZ „Solidarność” na gdańskim Uniwersytecie. W latach 1993–1996 podejmował się aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku, kończąc ją udanym egzaminem.

Działalność polityczna

Paweł Adamowicz w roku 1990 został wybrany na funkcje radnego Gdańska, a to z ramienia Komitetu Obywatelskiego. W latach 1994–1998 natomiast pełnił funkcję przewodniczącego rady miasta Gdańsk. W 1998 r. po raz trzeci został radnym, wówczas z listy AWS, następnie obejmując urząd prezydenta miasta. W 2001 r. Paweł Adamowicz znalazł się w gronie założycieli regionalnych struktur ugrupowania Platforma Obywatelska.

W 2002 r. wybrano go na drugą z kolei kadencję w wyborach bezpośrednich. W wyborach samorządowych w 2006 r. znowu skutecznie ubiegał się o głosy, zwyciężając wtedy to już w I turze. Cztery lata później ponownie zwyciężył niejako w przedbiegach,, bo w I turze. W 2014 r. uzyskał Adamowicz reelekcję na kadencję następną, pokonując w II turze głosowania kontrkandydata do tej funkcji, którym był Andrzej Jaworski.

W marcu 2015 r. Adamowicz tymczasem usłyszał poważne zarzuty, ponieważ dotyczące nieprawidłowości w jego oświadczeniach majątkowych, co poskutkowało zawieszeniem członkostwa w PO. Rok później jednak sąd rejonowy umorzył warunkowo postępowanie dotyczące  tej kwestii na okres próby, orzekając jednocześnie wobec niego świadczenie pieniężne. W grudniu 2016 r. na skutek apelacji prokuratora Sąd Okręgowy w Gdańsku uchylił ten wyrok i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia.

W 2018 r. Adamowicz wreszcie założył Stowarzyszenie o nazwie „Wszystko dla Gdańska” i ponownie zostając prezydentem tego miasta, pokonując w drugiej turze kontrkandydata Kacpra Płażyńskiego.

13 stycznia 2019 roku podczas gdańskiego finału WOŚP Paweł Adamowicz został zaatakowany przez nożownika – recydywistę. Zmarł dzień później.

Biografia rozszerzona Pawła Adamowicza

Droga kształcenia i działalności zawodowej

W latach 1972–1980 chodził do szkoły podstawowej, by następnie w latach 1980–1984 podejmować naukę w liceum. W szkole średniej podął się działalności w ramach konspiracji solidarnościowej – działał jako kolporter prasy i wydawnictw podziemnych. W latach natomiast 1984–1986 pełnił funkcje współwydawcy i drukarza uczniowskiego pisma o nazwie „Jedynka”.

W latach 1984–1989 Paweł Adamowicz studiował, co miało miejsce na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Podczas studiów przez ponad dwa lata, bo w okresie 1985–1987, Adamowicz był drukarzem i współwydawcą podziemnego czasopisma studentów „ABC”. W maju 1988 roku jako współorganizator strajku okupacyjnego na tej uczelni był jednocześnie przewodniczącym komitetu strajkowego studentów. Współtworzył również pierwsze jawne opozycyjne stowarzyszenia, takie jak na przykład Klub Myśli Politycznej „Dziekania” w Warszawie, później Gdański Klub Polityczny im. Lecha Bądkowskiego, czy wreszcie Stowarzyszenie „Kongres Liberałów” oraz Gdańskie Stowarzyszenie Akademickie.

Po studiach mógł Adamowicz rozpocząć pracę na Uniwersytecie Gdańskim będąc asystentem w Katedrze Historii Państwa i Prawa Polski, natomiast w latach 1990–1993 zajmował już stanowisko prorektora UG ds. studenckich. Naukowo Paweł Adamowicz zajmował się w szczególności problematyką samorządu terytorialnego w czasach II Rzeczpospolitej. Posiadał wobec tego tytuł zawodowy magistra. Na lata z kolei 1991–1998 przypadło jego członkostwo w komisji zakładowej NSZZ „Solidarność” mającej miejsce na Uniwersytecie Gdańskim. W latach 1993–1996 odbył z sukcesami aplikację radcowską w gdańskiej Okręgowej Izbie Radców Prawnych, którą ukończył wraz ze zdaniem egzaminu.

Działalność polityczna

W 1990 Paweł Adamowicz został wybrany radnym Gdańska z ramienia działającego Komitetu Obywatelskiego. W latach z kolei 1990–1993 odnotował członkostwo we władzach krajowych i wojewódzkich zawiązanego Kongresu Liberalno-Demokratycznego. Lata 1994 – 1998 oznaczały dla niego pełnienie funkcji przewodniczącego w radzie miasta (działając wtedy w Partii Konserwatywnej, a następnie zasilając Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe. Po raz trzeci radnym został w 1998 roku dzięki znajdowaniu się na liście AWS, by w ślad za tym objąć w końcu urząd prezydenta miasta. Warto przy tym zaznaczyć, iż w latach 1990–1994 Paweł Adamowicz był również delegatem miasta do organów sejmiku samorządowego, a w latach 1990–1991 pełniąc funkcję wiceprzewodniczącego w sejmiku samorządowym. W 2001 roku znalazł się w gronie założycieli regionalnych pierwszych struktur partii Platforma Obywatelska.

10 listopada 2002 wybrano Adamowicza na drugą kadencję prezydencką, wówczas to jednak już w wyborach bezpośrednich. Wybory samorządowe w roku 2006 oznaczały tez dla niego skuteczne ubieganie się o reelekcję, aby w efekcie mógł zwyciężyć w I turze wyborów, a to z poparciem 60,9% głosujących (96 485 głosów). Cztery lata później odnotował ponownie wygraną w I turze. W 2014 uzyskał Adamowicz reelekcję na kolejną kadencję, pokonując Andrzeja Jaworskiego w II turze głosowania.

W międzyczasie objął Adamowicz ponadto funkcje przewodniczącego rad nadzorczych Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej oraz Zarządu Morskiego Portu Gdańsk. Był oprócz tego członkiem Komitetu Regionów, Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, jak również Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa (Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego). Oprócz tego został Adamowicz członkiem organu nadzorczego w łonie organizacji, która przyjęła nazwę: Fundacja Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu, jak i był aktywnym współtworzącym Fundacje Centrum Solidarności oraz Fundacje Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 2007–2015 piastował też funkcje prezesa zarządu Unii Metropolii Polskich, bu w efekcie tego zostać członkiem zarządu w ramach tej organizacji.

W marcu 2015 roku tymczasem doszło do przedstawienia Adamowiczowi prokuratorskich zarzutów dotyczących nieprawidłowości w jego oświadczeniach majątkowych, co pociągnęło za sobą zawieszenie członkostwa w PO (które zresztą wkrótce wygasło). W marcu 2016 sąd rejonowy warunkowo umorzył postępowanie w tej kwestii na okres próby, jednocześnie orzekając wobec Pawła Adamowicza świadczenie pieniężne. Jednak w grudniu 2016, na skutek apelacji prokuratora, Sąd Okręgowy w Gdańsku zdołał uchylić ten wyrok i skierować sprawę do ponownego rozpatrzenia.

W 2018 Paweł Adamowicz założył lokalne Stowarzyszenie „Wszystko dla Gdańska”. Zaś w lipcu 2018 Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe wydał nieprawomocny wyrok skazujący polityka na grzywnę w wysokości 2,5 tys. złotych, jako kare za pomówienie i naruszenie nietykalności cielesne działacza konkurencyjnego ugrupowania – Młodzież Wszechpolska. W listopadzie 2018 natomiast Sąd Okręgowy w Gdańsku następnie umorzył postępowanie w tej sprawie, w związku z niską społeczną szkodliwością czynu.

Paweł Adamowicz ponownie został wybrany na prezydenta Gdańska w listopadzie 2018, kandydując wówczas to z ramienia WdG, i wyrywając w II turze (pokonał w głosowaniu Kacpra Płażyńskiego z ugrupowania PiS).

Śmiertelny zamach

13 stycznia 2019 o godzinie 19:55, miał miejsce zorganizowany w Gdańsku, na Targu Węglowym, finał 27. edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wówczas to przebywający na scenie Paweł Adamowicz został zaatakowany nożem otrzymując trzy śmiertelne ciosy zadane przez 27-latka (recydywistę). Napastnik zdążył po zamachu wykrzyknąć do mikrofonu polityczne hasła, wymierzone przeciwko Platformie Obywatelskiej i władzy sądowniczej. Prezydent Paweł Adamowicz w stanie bardzo ciężkim trafił wówczas na stół operacyjny Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, przechodząc tam kilkugodzinny zabieg, lecz na skutek odniesionych obrażeń zmarł następnego dnia.

Ciekawostki o Pawle Adamowiczu

  • Paweł Adamowicz piastował kilka ważnych funkcji. Na przykład w latach 1990–1993 był prorektorem Uniwersytetu Gdańskiego, w latach 1994–1998 z kolei przewodniczącym Rady Miasta Gdańska, a wreszcie w latach 1998–2019 prezydentem miasta Gdańsk.
  • „To jest cudowny czas dzielenia się dobrem” – brzmiały jedne z ostatnich słów Pawła Adamowicza, jakie wypowiedział na scenie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy prezydent Gdańska.
  • Lekarze do samego końca walczyli o życie 53-letniego polityka. W nocy, z pamiętnej niedzieli na poniedziałek, Paweł Adamowicz został poddany skomplikowanej, pięciogodzinnej operacji. Niestety jego życie okazało się być nie do uratowania. Andrzej Duda ogłosił, iż dzień pogrzebu polityka będzie jednocześnie dniem narodowej żałoby.
  • Paweł Adamowicz był prezydentem miasta Gdańsk przez dwadzieścia lat. W chwili śmierci miał 53 lata.
  • Paweł Adamowicz był działaczem Platformy Obywatelskiej, wyznając stanowczo pogląd przeciwny światopoglądowo wobec tego, jaki wprowadziła strona rządowa.
  • Był zwolennikiem przyjmowania w Polsce emigrantów – uciekinierów z ogarniętych wojną terenów Syrii i Bliskiego Wschodu.

Cytaty Pawła Adamowicza

„Wierzę, że jednostka może naprawiać świat, co sam na sobie ćwiczę.”

„Jako wychowanek Żeromskiego i „Rodowodów niepokornych” wierzę, że jednostka może naprawiać świat, co sam na sobie ćwiczę. I pewny jestem, że każdy z nas, samorządowców, może uczynić wiele dobra.”

„Dzisiaj każdy z nas: burmistrz, prezydent, radny, zatroskany obywatel, musi być bardziej aktywny obywatelsko, niż to było w latach 90. i w czasie 16 lat nowego wieku.”

„Setki tysięcy Polaków wyjechało z Polski w latach 70. i 80. Mówiono wtedy nie tylko o emigracji solidarnościowej, ale i o uchodźcach z PRL. Uważam, że stosunek do uchodźców i imigrantów jest kryterium naszego człowieczeństwa. Każdy, kto choć trochę pamięta, co mówił Jan Paweł II, i przynajmniej pobieżnie wsłuchuje się w przesłanie papieża Franciszka, nie może być obojętnym wobec największego po II wojnie światowej kryzysu humanitarnego. I każdy powinien mieć odwagę cywilną stanąć przed tym wyzwaniem. Zresztą bez naszej woli politycznej mamy w Gdańsku już ok. 12 tys. Ukraińców i Białorusinów, którzy pracują w naszych firmach (…)”.”

„Żaden mieszkaniec Gdańska nie może być pozostawiony samemu sobie. Podam przykład. Jeśli wczoraj usłyszałem, że ktoś w kręgu znajomych popełnił samobójstwo, to ból jego rodziny jest także moim bólem. To oznacza dla mnie, że wspólnota samorządowa nie zrobiła czegoś, co powinna, aby kolejne życie z nami się nie rozstało. Musimy skoncentrować się na człowieku, na grupach mieszkańców. Musimy jeszcze więcej troski przeznaczyć dla seniorów, osób niepełnosprawnych, rodzin, które nie radzą sobie z opieką nad bliskimi, którzy są obłożnie chorzy.”

Źródła

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pawe%C5%82_Adamowicz
http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,24362937,pawel-adamowicz-wierze-ze-jednostka-moze-naprawiac-swiat.html?disableRedirects=true
https://www.wprost.pl/tematy/10149225/pawel-adamowicz.html

Prawa autorskie do zdjęcia

Zdjęcie pochodzi z portali wikipedia.org. Autorem jest Rudolf H. Boettcher. Zdjęcie zostało wykorzystane na podstawie licencji CC BY-SA 4.0.

Jak oceniasz ten artykuł?

Kliknij na gwiazdki i oceń. Twoja opinia jest dla nas ważna.

Średnia głosów to 5 / 5. Oddanych głosów: 1

Brak oddanych głosów. Bądź pierwszym, który oceni artykuł!

Przykro nam, że tak oceniłeś ten artykuł.

Pomóż nam usprawnić ten artykuł. Doceniamy konstruktywną krytykę.

W jaki sposób możemy poprawić ten artykuł?

Ciekawe artykuły