Lech Kaczyński

Lech Kaczyński (1949 – 2010) był posłem i senatorem, prezesem NIK, prokuratorem generalnym, ministrem sprawiedliwości, prawnikiem, politykiem i prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej.


Krótki życiorys Lecha Kaczyńskiego

Lech Kaczyński urodził się w 1949 roku. Był przede wszystkim politykiem, prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym i prezydentem Warszawy. Lech Kaczyński w 1967 roku rozpoczął studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pod koniec lat 70 związał się z ruchem „Solidarność”. Był aktywnym uczestnikiem porozumień sierpniowych, a co za tym idzie był jednym z sygnotariuszy tych zapisów. Zdobył doktorat z dziedziny prawo pracy. W związku z wprowadzeniem stanu wojennego był internowany. Był później członkiem podziemnych władz „Solidarności”. W 1989 roku był uczestnikiem obrad „okrągłego stołu”. W roku 1990 zdobył habilitację. W roku 1991 był również ministrem stanu ds. bezpieczeństwa w Kancelarii Prezydenta RP. Następnie był prezesem NIK. W 2000 roku objął stanowisko ministra sprawiedliwości. Natomiast w 2002 roku został wybrany na prezydenta Warszawy, by 3 lata później objąć urząd prezydenta Polski. Zginął śmiercią tragiczną 10 kwietnia 2010 roku.

Biografia rozszerzona Lecha Kaczyńskiego

Prawo

Rodzice Lecha Kaczyńskiego byli ludźmi z wyższym wykształceniem – ojciec był inżynierem, natomiast matka ukończyła filologie polską. Rodzina Kaczyńskich posiada przy tym korzenie szlacheckie. Lech Kaczyński był bratem bliźniakiem Jarosława Kaczyńskiego. Obaj, Lech i Jarosław, mając trzynaście lat zagrali w filmie „O dwóch takich co ukradli Księżyc” z roku 1962. Lech Kaczyński uczył się w liceum ogólnokształcącym. Następnie studiował w latach 1967 – 1971 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1971 – 1997 był pracownikiem naukowym Katedry Prawa Pracy UG. Doktoryzował się na Uniwersytecie Gdańskim, zdobywając stopień doktora z zakresu prawa pracy w 1980 roku, jednocześnie zdobył za to nagrodę redakcji branżowego miesięcznika „Państwo i Prawo”. W ślad za tym habilitował się, kończąc przewód sukcesem w 1990 roku. W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych był profesorem nadzwyczajnym Wydziału Prawa i Administracji UG, wciąż publikując w dziedzinie prawa pracy, natomiast od 1999 roku był pracownikiem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W opozycji

Od roku 1977 datuje się jego działania w ramach Komitetu Obrony Robotników. Szkolił tam robotników, wykładał prawo pracy a także nauczał historii. Publikował też w niezależnym „Robotniku Wybrzeża”, czyli w piśmie Komitetu Założycielskiego Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. Wraz z nadejściem lat osiemdziesiątych zajął stanowisko delegata NSZZ „Solidarność”. Stan wojenny oznaczał dla niego internowanie, ale i działania na rzecz NSZZ „Solidarność”. Później jako członek Rady Pomocy Więźniom Politycznym pomagał więźniom politycznym. Był zaangażowany w działania opozycyjne w Stoczni Gdańskiej. Współpracował wówczas na przykład z Lechem Wałęsą, uczestniczył zatem w rozmowach opozycji ze stroną rządową w słynnej Magdalence. W 1989 wziął czynny udział w obradach „okrągłego stołu”.

Po pierwsze Solidarność

Rok 1990 przyniósł Lechowi Kaczyńskiemu stanowisko wiceprzewodniczącego NSZZ „Solidarność”. Zaangażował się również w kandydaturę Lecha Wałęsy w czasie, gdy tenże startował do fotela prezydenckiego. Zwycięstwo Wałęsy przyniosło Lechowi Kaczyńskiemu posadę w Kancelarii Prezydenta. Był również senatorem, następnie zajmował stanowisko poselskie w latach 1991 – 1993. W 1992 roku natomiast został prezesem NIK, pełniąc ten urząd przez trzy lata. Wreszcie w roku 2000 objął tekę ministra sprawiedliwości. Zasłynął jako zwolennik stosowania instytucji aresztowania tymczasowego.

Prawo i Sprawiedliwość

W roku 2001 Lech Kaczyński został przewodniczącym partii PiS (Prawo i Sprawiedliwość), uzyskując z ramienia tej partii także mandat posła. Do ówczesnych zasług Lecha Kaczyńskiego należało wtedy udane zjednoczenie przez niego partii PiS z ruchem Przymierze Prawicy. Nie wolno zapomnieć, że Lech Kaczyński obejmował również funkcje prezydenta Warszawy, a to w latach 2002 – 2005, był zatem tym, który inaugurował wówczas otwarcie Muzeum Powstania Warszawskiego. Był zaangażowany w sprawy pojednania polsko – żydowskiego, czego wyrazem była działalność Kaczyńskiego na rzecz uruchomienia Muzeum Historii Żydów Polskich. Baczni obserwatorzy życia publicznego pamiętają, iż Lech Kaczyński zwalczał nieformalne powiązania ludzi lewicy z przedstawicielami biznesu, mianowicie wpływając na zwalczanie korupcji w zakresie przetargów na terenie stolicy. W roku 2005 został prezydentem RP.

Aktywna prezydentura

Jako prezydent, Lech Kaczyński zaangażował się w starania, aby Gruzję i Ukrainę zbliżyć do struktur NATO. Udzielał poparcia tym krajom w ramach ich emancypacji m.in. energetycznej, która to została kwestią nr 1, podobnie jak miało to miejsce z jego działaniami na rzecz Polski. Popierał ideę referendum, bowiem optował za takim rozwiązaniem w sprawie pomysłu komercjalizacji polskiej służby zdrowia. W roku 2009 Lech Kaczyński złożył swój podpis pod traktatem lizbońskim, który to traktat nadał Unii Europejskiej osobowość prawną, a co za tym idzie wprowadzał rozwiązania systemowe o cechach reformujących struktury UE. Należy przy tym wspomnieć i podkreślić, iż prezydenturę Lecha Kaczyńskiego cechowała całkiem ożywiona inicjatywa w zakresie działań ustawodawczych, wystarczy wspomnieć o projekcie nowelizacji ustawy lustrującej pod względem wpsółpracy z reżimem PRL, jak i projekcie ustawy antyaborcyjnej. Lech Kaczyński był pomysłodawcą projektu ustawy w zakresie ekstradycji i działań związanych z europejskim nakazem aresztowania. Lecha Kaczyńskiego ratyfikował trzy umowy międzynarodowe oraz zgłosił dwa weta prezydenckie.

10 kwietnia 2010 roku w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem zginęło 96 osób, w tym Prezydent RP Lech Kaczyński i Pierwsza Dama Maria Kaczyńska. Ciała prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego żony złożono w krypcie na Wawelu.

Ciekawostki o Lechu Kaczyńskim

 • Do zasług prezydenta Lecha Kaczyńskiego należało ułaskawienie ponad dwustu osób.
 • 10 kwietnia 2010 został pośmiertnie uhonorowany Orderem Bohatera Gruzji.
 • Był wybitnym specjalistą z zakresu prawa pracy.
 • Otrzymał wiele odznaczeń w kraju i za granicą. Oprócz najwyższych odznaczeń polskich, otrzymał m.in. najwyższe odznaczenia Turcji, Gruzji, Czech, Korei, Słowacji i Węgier.
 • Już w wolnej Polsce był prześladowany przez służby specjalne, co nawet – według wtajemniczonych – mogło zakończyć się jego śmiercią.
 • Jadwiga Kaczyńska, matka braci, miała bardzo silny charakter i udało jej się zbudować mocny związek emocjonalny z oboma synami. Wśród polityków PiS-u nazywało się ją z francuska „maman”.
 • Nokia – model 6310 – był ulubionym gadżetem prezydenta. Liczyła się dla niego prostota aparatu i bardzo dobra bateria.
 • Lech Kaczyński miał świetną pamięć. Pamiętał nawet numery rejestracyjne swego malucha sprzed 30 lat.
 • Sprawą bez precedensu w wymiarze światowym był fakt, iż jeden z bliźniaków zajmował tekę premiera, drugi zaś fotel prezydenta.

Cytaty Lecha Kaczyńskiego

„Jeśli ktoś decyduje się być oficerem, to nie powinien być lękliwy.”

„Lech Wałęsa był współpracownikiem tajnych służb. I to jest oczywista prawda.”

„Ani ode mnie, ani od żadnego z moich współpracowników nikt nie żądał odcisków, kiedy półtorej godziny temu wylądowaliśmy w Stanach Zjednoczonych, a o to mi chodziło.”

Więcej o Lechu Kaczyńskim

Ciekawy życiorys Lecha Kaczyńskiego możesz przeczytać na stronie:
https://zyciorysy.info/lech-kaczynski/

Źródła

 • Zdjęcie
  • prezydent.pl
 • Treść
  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Lech_Kaczy%C5%84ski
  • https://biografia24.pl/lech-kaczynski/
  • http://www.prezydent.pl/archiwum-lecha-kaczynskiego/prezydent/biografia/

Jak oceniasz ten artykuł?

Kliknij na gwiazdki i oceń. Twoja opinia jest dla nas ważna.

Średnia głosów to 4.5 / 5. Oddanych głosów: 2

Brak oddanych głosów. Bądź pierwszym, który oceni artykuł!

Przykro nam, że tak oceniłeś ten artykuł.

Pomóż nam usprawnić ten artykuł. Doceniamy konstruktywną krytykę.

W jaki sposób możemy poprawić ten artykuł?

Ciekawe artykuły