Lech Kaczyński

Lech Kaczyński (1949 – 2010) był posłem i senatorem, prezesem NIK, prokuratorem generalnym, ministrem sprawiedliwości, prawnikiem, politykiem i prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej.


Krótki życiorys Lecha Kaczyńskiego

Lech Kaczyński urodził się w 1949 roku. Był przede wszystkim politykiem, prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym i prezydentem Warszawy. Lech Kaczyński w 1967 roku rozpoczął studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pod koniec lat 70 związał się z ruchem „Solidarność”. Był aktywnym uczestnikiem porozumień sierpniowych, a co za tym idzie był jednym z sygnotariuszy tych zapisów. Zdobył doktorat z dziedziny prawo pracy. W związku z wprowadzeniem stanu wojennego był internowany. Był później członkiem podziemnych władz „Solidarności”. W 1989 roku był uczestnikiem obrad „okrągłego stołu”. W roku 1990 zdobył habilitację. W roku 1991 był również ministrem stanu ds. bezpieczeństwa w Kancelarii Prezydenta RP. Następnie był prezesem NIK. W 2000 roku objął stanowisko ministra sprawiedliwości. Natomiast w 2002 roku został wybrany na prezydenta Warszawy, by 3 lata później objąć urząd prezydenta Polski. Zginął śmiercią tragiczną 10 kwietnia 2010 roku.

Biografia rozszerzona Lecha Kaczyńskiego

Prawo

Rodzice Lecha Kaczyńskiego byli ludźmi z wyższym wykształceniem – ojciec był inżynierem, natomiast matka ukończyła filologie polską. Rodzina Kaczyńskich posiada przy tym korzenie szlacheckie. Lech Kaczyński był bratem bliźniakiem Jarosława Kaczyńskiego. Obaj, Lech i Jarosław, mając trzynaście lat zagrali w filmie „O dwóch takich co ukradli Księżyc” z roku 1962. Lech Kaczyński uczył się w liceum ogólnokształcącym. Następnie studiował w latach 1967 – 1971 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1971 – 1997 był pracownikiem naukowym Katedry Prawa Pracy UG. Doktoryzował się na Uniwersytecie Gdańskim, zdobywając stopień doktora z zakresu prawa pracy w 1980 roku, jednocześnie zdobył za to nagrodę redakcji branżowego miesięcznika „Państwo i Prawo”. W ślad za tym habilitował się, kończąc przewód sukcesem w 1990 roku. W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych był profesorem nadzwyczajnym Wydziału Prawa i Administracji UG, wciąż publikując w dziedzinie prawa pracy, natomiast od 1999 roku był pracownikiem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W opozycji

Od roku 1977 datuje się jego działania w ramach Komitetu Obrony Robotników. Szkolił tam robotników, wykładał prawo pracy a także nauczał historii. Publikował też w niezależnym „Robotniku Wybrzeża”, czyli w piśmie Komitetu Założycielskiego Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. Wraz z nadejściem lat osiemdziesiątych zajął stanowisko delegata NSZZ „Solidarność”. Stan wojenny oznaczał dla niego internowanie, ale i działania na rzecz NSZZ „Solidarność”. Później jako członek Rady Pomocy Więźniom Politycznym pomagał więźniom politycznym. Był zaangażowany w działania opozycyjne w Stoczni Gdańskiej. Współpracował wówczas na przykład z Lechem Wałęsą, uczestniczył zatem w rozmowach opozycji ze stroną rządową w słynnej Magdalence. W 1989 wziął czynny udział w obradach „okrągłego stołu”.

Po pierwsze Solidarność

Rok 1990 przyniósł Lechowi Kaczyńskiemu stanowisko wiceprzewodniczącego NSZZ „Solidarność”. Zaangażował się również w kandydaturę Lecha Wałęsy w czasie, gdy tenże startował do fotela prezydenckiego. Zwycięstwo Wałęsy przyniosło Lechowi Kaczyńskiemu posadę w Kancelarii Prezydenta. Był również senatorem, następnie zajmował stanowisko poselskie w latach 1991 – 1993. W 1992 roku natomiast został prezesem NIK, pełniąc ten urząd przez trzy lata. Wreszcie w roku 2000 objął tekę ministra sprawiedliwości. Zasłynął jako zwolennik stosowania instytucji aresztowania tymczasowego.

Prawo i Sprawiedliwość

W roku 2001 Lech Kaczyński został przewodniczącym partii PiS (Prawo i Sprawiedliwość), uzyskując z ramienia tej partii także mandat posła. Do ówczesnych zasług Lecha Kaczyńskiego należało wtedy udane zjednoczenie przez niego partii PiS z ruchem Przymierze Prawicy. Nie wolno zapomnieć, że Lech Kaczyński obejmował również funkcje prezydenta Warszawy, a to w latach 2002 – 2005, był zatem tym, który inaugurował wówczas otwarcie Muzeum Powstania Warszawskiego. Był zaangażowany w sprawy pojednania polsko – żydowskiego, czego wyrazem była działalność Kaczyńskiego na rzecz uruchomienia Muzeum Historii Żydów Polskich. Baczni obserwatorzy życia publicznego pamiętają, iż Lech Kaczyński zwalczał nieformalne powiązania ludzi lewicy z przedstawicielami biznesu, mianowicie wpływając na zwalczanie korupcji w zakresie przetargów na terenie stolicy. W roku 2005 został prezydentem RP.

Aktywna prezydentura

Jako prezydent, Lech Kaczyński zaangażował się w starania, aby Gruzję i Ukrainę zbliżyć do struktur NATO. Udzielał poparcia tym krajom w ramach ich emancypacji m.in. energetycznej, która to została kwestią nr 1, podobnie jak miało to miejsce z jego działaniami na rzecz Polski. Popierał ideę referendum, bowiem optował za takim rozwiązaniem w sprawie pomysłu komercjalizacji polskiej służby zdrowia. W roku 2009 Lech Kaczyński złożył swój podpis pod traktatem lizbońskim, który to traktat nadał Unii Europejskiej osobowość prawną, a co za tym idzie wprowadzał rozwiązania systemowe o cechach reformujących struktury UE. Należy przy tym wspomnieć i podkreślić, iż prezydenturę Lecha Kaczyńskiego cechowała całkiem ożywiona inicjatywa w zakresie działań ustawodawczych, wystarczy wspomnieć o projekcie nowelizacji ustawy lustrującej pod względem wpsółpracy z reżimem PRL, jak i projekcie ustawy antyaborcyjnej. Lech Kaczyński był pomysłodawcą projektu ustawy w zakresie ekstradycji i działań związanych z europejskim nakazem aresztowania. Lecha Kaczyńskiego ratyfikował trzy umowy międzynarodowe oraz zgłosił dwa weta prezydenckie.

Zginął tragicznie 10 kwietnia 2010 roku. Miała wówczas miejsce katastrofa lotnicza pod Smoleńskiem. Ciało prezydenta Lecha Kaczyńskiego złożono w krypcie na Wawelu.

Ciekawostki o Lechu Kaczyńskim

 • Do zasług prezydenta Lecha Kaczyńskiego należało ułaskawienie ponad dwustu osób.
 • 10 kwietnia 2010 został pośmiertnie uhonorowany Orderem Bohatera Gruzji.
 • Był wybitnym specjalistą z zakresu prawa pracy.
 • Otrzymał wiele odznaczeń w kraju i za granicą. Oprócz najwyższych odznaczeń polskich, otrzymał m.in. najwyższe odznaczenia Turcji, Gruzji, Czech, Korei, Słowacji i Węgier.
 • Już w wolnej Polsce był prześladowany przez służby specjalne, co nawet – według wtajemniczonych – mogło zakończyć się jego śmiercią.
 • Jadwiga Kaczyńska, matka braci, miała bardzo silny charakter i udało jej się zbudować mocny związek emocjonalny z oboma synami. Wśród polityków PiS-u nazywało się ją z francuska „maman”.
 • Nokia – model 6310 – był ulubionym gadżetem prezydenta. Liczyła się dla niego prostota aparatu i bardzo dobra bateria.
 • Lech Kaczyński miał świetną pamięć. Pamiętał nawet numery rejestracyjne swego malucha sprzed 30 lat.
 • Sprawą bez precedensu w wymiarze światowym był fakt, iż jeden z bliźniaków zajmował tekę premiera, drugi zaś fotel prezydenta.

Cytaty Lecha Kaczyńskiego

„Jeśli ktoś decyduje się być oficerem, to nie powinien być lękliwy.”

„Lech Wałęsa był współpracownikiem tajnych służb. I to jest oczywista prawda.”

„Ani ode mnie, ani od żadnego z moich współpracowników nikt nie żądał odcisków, kiedy półtorej godziny temu wylądowaliśmy w Stanach Zjednoczonych, a o to mi chodziło.”

Źródła

 • Zdjęcie
  • prezydent.pl
 • Treść
  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Lech_Kaczy%C5%84ski
  • https://biografia24.pl/lech-kaczynski/
  • http://www.prezydent.pl/archiwum-lecha-kaczynskiego/prezydent/biografia/

Jak oceniasz ten artykuł?

Kliknij na gwiazdki i oceń. Twoja opinia jest dla nas ważna.

Średnia głosów to 4.5 / 5. Oddanych głosów: 2

Brak oddanych głosów. Bądź pierwszym, który oceni artykuł!

Przykro nam, że tak oceniłeś ten artykuł.

Pomóż nam usprawnić ten artykuł. Doceniamy konstruktywną krytykę.

W jaki sposób możemy poprawić ten artykuł?

Ciekawe artykuły