Karol Darwin

Karol Darwin urodził się w Shrewsbury 12 lutego 1809 roku. Zmarł w Downe 19 kwietnia 1882 roku. Był brytyjskim przyrodnikiem i geologiem, twórcą teorii ewolucji, czyli tezy głoszącej, iż wszystkie gatunki pochodzą od wcześniejszych form.


Biografia Karola Darwina

Edukację swą Darwin rozpoczął w roku 1817, w szkole powszechnej. Później ukończeniu studia medyczne na uniwersytecie w Edynburgu. Studiów owych nie ukończył. Przeniósł się natomiast do Cambridge na Christ’s College. Szkołę tą ukończył otrzymując tytuł licencjata. Wykazywał zainteresowanie zagadnieniami ściślej związanymi z historią naturalną. Podczas nauki rozpoczął na przykład zbieranie chrząszczy. Było to źródłem cennych dla niego obserwacji. Darwin nie porzucił bynajmniej nauki. Rozpoczął studia w dziedzinie teologii naturalnej.

Dzięki znajomościom zawiązanym w Cambridge Zaproponowano mu dwuletni udział w wyprawie do Ameryki Południowej. Ekspedycja miała na celu pracę nad sporządzaniem map tamtych terenów. Darwin jakkolwiek został zaproszony raczej w charakterze „turysty”, to później okazało, iż była to podróż, która odmieniając jego życie także zmieniła oblicze nauki.

Podczas rejsu Darwin odwiedził wiele niezwykle interesujących miejsc, czyniąc ważne odkrycia. Odnalazł m.in. muszle w skałach klifowych. Znalazł też wtedy ogromne szkielety ptaków, które uznał za gatunek wymarły. Na wyspach Galapagos obserwował natomiast żółwie. Zauważył, że zwierzęta te różnią się od siebie mimo tych samych warunków środowiskowych. Darwin przywiózł w efekcie z tej podróży wiele materiałów badawczych. W trakcie rejsu pisał również swój „Dziennik”. Później starał się pozyskać do swych badań innych uczonych, którzy pomogliby mu w ustalaniu faktów na podstawie tych znalezisk. Przeprowadził się w związku z tym do Cambridge trzymając niejako rękę na pulsie. Nadzorował wtedy postęp prac oraz wszelkich badań nad zbiorami, które to on przywiózł z wyprawy. Pisał w swym „Dzienniku” fakty uwzględniając ustalenia naukowców.

Karol Darwin zaczął wtedy żywo działaś w środowiskach naukowych. Poznał mnóstwo ciekawych indywidualności, z którymi dywagować mógł na tematy związane z jego odkryciami, ale nie tylko. Udzielał się również wygłaszając odczyty na ich spotkaniach.

„Dziennik” z podróży Darwina ukończył 20 czerwca 1837. W tym czasie jednak Darwin podupadł na zdrowiu. Musiał odpocząć. Będąc u swojej rodziny mieszkającej na wsi, zaczął niemal mimowolnie interesować się wpływem dżdżownic na stan gleby. Nie tylko zatem teoria ewolucji i doboru naturalnego zaprzątała Darwina.

Przyrodnik jest autorem dzieł chociażby takich jak: „O powstawaniu gatunków”, również i takiego pt. „O wyrażaniu emocji u człowieka i zwierząt” czy „O pochodzeniu człowieka i doborze w odniesieniu do płci”, a także wspomnianych „Dzienników”, które są wspaniałym studium przypadku naukowego.

Karol Darwin zmarł w Downe 19 kwietnia 1882 roku.

Ciekawostki o Karolu Darwinie

  • Podczas wyprawy do brzegów Ameryki Łacińskiej, a ściślej -na wyspach Galapagos, młody Darwin spędził dwa miesiące. Tam też to narodziła się jego teoria.
  • Swoje zainteresowania przyrodnicze Darwin odziedziczył po swym dziadku Erasmusie Darwinie, który zmarł siedem lat przed narodzinami Darwina. Dziadek twórcy teorii ewolucji często miał w zwyczaju używać określenia „ewolucja”.
  • To Darwin jako pierwszy na taką skalę wysunął koncepcję powstawania nowych gatunków w wyniku procesów naturalnych, a nie jako efekt czy też dzieło Stwórcy.
  • Darwin był autorem precyzyjniejszej niż dotąd teorii doboru naturalnego – uważał, że to główny mechanizm prowadzącego do kierunkowych zmian w procesie ewolucji. Oprócz tego Darwin przewidział powstanie kierunku znanego dziś pod hasłem genetyka, a nawet eugenika, czyli przewidział potrzeby związane z technologią selektywnego rozmnażania zwierząt w oparciu o pewne cechy dziedziczne. Znamienne jednak bardziej, że tę metodologię zaproponował dopiero w 1883 r. kuzyn Darwina – sir Francis Galton.

Cytaty Karola Darwina

„Dla każdego człowieka to przekleństwo dać się tak pochłonąć jakiemukolwiek przedmiotowi, jak mnie pochłania moja praca.”

„Chociaż wiele rzeczy jest i długo jeszcze pozostanie niewyjaśnionych, to jednak na podstawie najskrupulatniejszych badań i najbezstronniejszego sądu, do jakiego jestem zdolny, nie wątpię bynajmniej, że pogląd wyznawany dotychczas przez większość przyrodników i podzielany dawniej przeze mnie, a mianowicie, że każdy gatunek został stworzony oddzielnie, jest błędny. Jestem całkowicie przekonany, że gatunki są zmienne i że gatunki należące do jednego tak zwanego rodzaju są w prostej linii potomkami jakiegoś innego, zazwyczaj wygasłego gatunku. Jestem prócz tego przekonany, że dobór naturalny był najważniejszym, chociaż nie wyłącznym czynnikiem przekształcania gatunków.”

„Wzniosły zaiste jest to pogląd, że Stwórca natchnął życiem kilka form lub jedną tylko, i że gdy planeta nasza, podlegająca ścisłym prawom ciążenia, dokonywała swych obrotów, z tak prostego początku zdołał się rozwinąć i wciąż rozwija nieskończony szereg form najpiękniejszych i najbardziej godnych podziwu.”

Źródła

  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin
  • https://www.rp.pl/Rzecz-o-historii/302249998-Karol-Darwin-Czlowiek-ktory-podzielil-nauke.html
  • https://pl.wikiquote.org/wiki/Karol_Darwin

Jak oceniasz ten artykuł?

Kliknij na gwiazdki i oceń. Twoja opinia jest dla nas ważna.

Średnia głosów to 4.3 / 5. Oddanych głosów: 8

Brak oddanych głosów. Bądź pierwszym, który oceni artykuł!

Przykro nam, że tak oceniłeś ten artykuł.

Pomóż nam usprawnić ten artykuł. Doceniamy konstruktywną krytykę.

W jaki sposób możemy poprawić ten artykuł?

Ciekawe artykuły