Św. Andrzej Apostoł

Św. Andrzej Apostoł – żył w I wieku, był jednym z dwunastu apostołów wg świadectwa Ewangelii. Został powołany jako pierwszy z apostołów. Zmarł śmiercią męczeńską. Jest świętym Kościoła katolickiego i prawosławnego.


Św. Andrzej Apostoł – krótki życiorys

Św. Andrzej urodził się mniej więcej w tym samym czasie co Jezus. Pochodził z żydowskiej rodziny rybackiej z Betsaidy nad Jeziorem Galilejskim. Był rybakiem i mieszkał w Kafarnaum.

Przystał do Jana Chrzciciela jako jego uczeń, a następnie stał się apostołem Jezusa, wraz ze swoim bratem Szymonem Piotrem. Chrystus zapowiedział, że Andrzej i Szymon Piotr zostaną „rybakami [łowiącymi] ludzi”. Po śmierci Jezusa na krzyżu, jego zmartwychwstaniu i zesłaniu Ducha Świętego na apostołów, Andrzej wyruszył w świat, aby głosić Słowo Boże.

Za głoszenie Słowa Bożego został skazany na śmierć męczeńską, którą poniósł w Patras w Grecji. Zmarł około 60-70 roku n.e. Poniósł śmierć na krzyżu w kształcie litery X.

Św. Andrzej Apostoł – patron

Św. Andrzej Apostoł jest patronem narodów słowiańskich, państw takich jak Szkocja, Rosja, Grecja, Hiszpania, Luksemburg i Niemcy, a także wielu miast i kilku krain.

Poza tym jest również patronem: rybaków, podróżujących, małżeństw, rycerzy, rzeźników i woziwodów. Jako orędownik zakochanych, wspomaga w kwestiach matrymonialnych oraz wypraszaniu potomstwa.

Ciekawe artykuły