Subscribe Now

Trending News

17 Sty 2019

Biografie i życiorysy

Maria Skłodowska-Curie
Naukowcy

Maria Skłodowska-Curie

Maria Skłodowska-Curie przyszła na świat 7 listopada 1867 r. w Warszawie, w Królestwie Polskim, wówczas część Imperium Rosyjskiego. Była dwukrotną laureatką Nagrody Nobla – z fizyki i z chemii. Osobą wybitną, zaangażowaną społecznie. Zmarła 4 lipca 1934 roku w Passy.

Ks. Jerzy Popiełuszko
Różne

Ks. Jerzy Popiełuszko

Ksiądz Jerzy Popiełuszko urodził się 14 września 1947 roku. Zmarł 19 października 1984 roku we Włocławku. Miejscem narodzin byłą wieś Okopy na Podlasiu, koło Suchowoli. Zmarł we Włocławku. Był duszpasterzem katolickim zaangażowanym w sprawy robotników, organizatorem życia naukowego i religijnego.

Juliusz Słowacki
Pisarze

Juliusz Słowacki

Juliusz Słowacki przyszedł na świat w Krzemieńcu 4 września 1809 roku. Był polskim poetą, przedstawicielem romantyzmu, dramaturgiem i epistolografem. Określany przez wzgląd na jego twórczość Wieszczem Narodowym. Zmarł w Paryżu 3 kwietnia 1849 roku.

Jan Paweł II
Święci

Jan Paweł II

Jan Paweł II, czyli Karol Wojtyła (1920 – 2005) był polskim duchownym rzymskokatolickim, biskupem pomocniczym krakowskim oraz arcybiskupem metropolitą krakowskim. Był wreszcie jedynym papieżem Polakiem. Oprócz tego był także aktorem, dramaturgiem i pedagogiem, również filozofem.

William Szekspir
Pisarze

William Szekspir

William Szekspir (1564 – 1616), czyli angielski poeta, pisarz, dramaturg oraz aktor. Był człowiekiem, który zreformował teatr, jeden z najwybitniejszych postaci angielskiej i światowej literatury. Uprawiał komedie i dramat. Owocem jego intensywnej działalności została duża ilość sztuk, w tym 154 sonety.

Józef Piłsudski
Politycy

Józef Piłsudski

Józef Piłsudski przyszedł na świat 5 grudnia 1867 roku w miejscowości Żułowo nieopodal Wilna. Był politykiem, który zatrzymał ekspansje bolszewicką na Zachód. Był Pierwszym Marszałkiem Polski i naczelnikiem państwa. Zmarł 12 maja 1935 roku.

Wisława Szymborska
Pisarze

Wisława Szymborska

Wisława Szymborska (1923 – 2012) była polską Laureatką Nagrody Nobla w dziedzinie poezji, również wybitną eseistką, autorką felietonów i tłumaczem. Zostawiła po sobie zbiory wspaniałej poezji, obecne są jednak także ciekawe felietony artystki, które można odnaleźć w cyklu tekstów „Lektury nadobowiązkowe”.

Jan Kochanowski
Pisarze

Jan Kochanowski

Jan Kochanowski przyszedł na świat w roku 1530, w miejscowości Sycyno pod Radomiem. Zmarł w roku 1584 w Lublinie. Był polskim poetą, twórcą renesansowym i tłumaczem, królewskim sekretarzem i wojskim sandomierskim, jak również prepozytem kapituły katedralnej poznańskiej.

Władysław Reymont
Pisarze

Władysław Reymont

Władysław Reymont (1867 – 1925) jest jako noblista znany pod tym właśnie nazwiskiem, ale nie zawsze tak było. Pierwotnie nazwisko to brzmiało Rejment. Był polskim pisarzem, prozaikiem i nowelistą, przedstawicielem naturalizmu i realizmu – Młodej Polski.

Ignacy Krasicki
Pisarze

Ignacy Krasicki

Ignacy Krasicki urodził się 3 lutego 1735 roku w Dubiecku nad Sanem, zmarł 14 marca 1801 roku w Berlinie. Zajmował stanowisko dostojnika kościelnego, był poetą, był także prekursorem polskiej powieści, prozaikiem i publicystą, człowiekiem zaangażowanym społecznie.