Abraham żył prawdopodobnie pomiędzy 2000 a 1650 r. p.n.e. Uważa się go za praprzodka wszystkich wielkich wyznań opartych na wierze w jednego Boga – judaizmu, chrześcijaństwa i islamu.