27 wrz. 2021

Kategoria: Władcy Polski

Anna Jagiellonka
Władcy Polski

Anna Jagiellonka

Anna Jagiellonka (1523-1596) była córką Zygmunta I Starego i Bony Sforzy, od 1575 królowa polski, w 1576 poślubiła Stefana Batorego, który został królem polski, jako mąż dziedziczki korony. Była ostatnim polskim monarchą z dynastii Jagiellonów. Była bezdzietna, a po śmierci męża w 1586 roku doprowadziła do wyboru na króla polski Zygmunta III Wazę, swojego siostrzeńca.

Władysław Jagiełło
Władcy Polski

Władysław Jagiełło

Władysław II Jagiełło (1352 – 1434) był królem Polski w latach 1386 – 1434. Czterokrotnie żonaty, był m.in. mężem Jadwigi Andegaweńskiej. Założył dynastię Jagiellonów. Był również w latach 1377 – 1381 i 1382 – 1401 wielkim księciem litewskim.

Bolesław Chrobry
Władcy Polski

Bolesław Chrobry

Bolesław I Chrobry przyszedł na świat w 967, zmarł w roku 1025. Był władcą Polski z dynastii Piastów, pierwszym koronowanym królem Polski, przejściowo również księciem Czech. Jego ojcem był Mieszko I, matką natomiast Dobrawa – księżniczka czeska. Rządy swe objął w 992 roku.

Kazimierz Wielki
Władcy Polski

Kazimierz Wielki

Kazimierz Wielki (1310 – 1370) był królem Polski, za sprawą którego doszło do znaczących przemian w kraju. Charakteryzowały się one poważnym wzrostem na poziomie terytorialnym i gospodarczym, a co za tym idzie politycznym. Był ostatnim panującym w Polsce z rodu Piastów.