Charles_Dickens

Charles John Huffam Dickens, o pseudonimie „Boz”, przyszedł na świat w Landport koło Portsmouth. Zmarł w Gadshill 9 czerwca 1870 roku. Był angielskim powieściopisarzem, uznawanym za wybitnego angielskiego przedstawiciela powieściopisarstwa społeczno-obyczajowego drugiej połowy XIX wieku.


Biografia i życiorys Charlesa Dickensa

Jego życiorys rozpatrywać należy w ścisłym związku z Londynem wieku dziewiętnastego, z tej prostej przyczyny, iż to Londyn jest tym miejscem, jakie często stanowi tło fabularne jego powieści. Do pewnie najistotniejszych, bo mających na niego wpływ faktów, należy ten związany z uwięzieniem jego ojca za długi w roku 1824, bowiem to właśnie wymusiło na młodym Dickensie zdolność do wczesnego zarobkowania. Ówczesne doświadczenia i obserwacje związane z rzeczywistością u progu ery przemysłowej, przyczyniły się do rozwinięcia w Charlesie Dickensie głębokiej wrażliwości na niesprawiedliwość rozwarstwienia społecznego, która budziła społeczną krzywdę. Znalazło się to później w jego powieściach, gdzie połączył realizm z pewnym rodzajem liryzmu doskonale portretującego życie ludzi ubogich, zwłaszcza bezduszność urzędów i instytucji publicznych wobec rozległego cierpienia. W latach 30-tych XIX wieku Dickens pracował w charakterze dziennikarza, jego artykuły dotyczyły wówczas głównie bieżących zagadnień politycznych. W 1836 roku Dickens zadebiutował wreszcie powieścią pt. „Klub Pickwicka”, która w kręgach czytelniczych została odebrana dość dobrze, by zmotywować go do kolejnej pracy. Jego kolejne bowiem ważne dzieła to m.in. zatytułowane „Oliwer Twist” (napisane w latach 1837-1839), później „David Coperfield” (praca z lat 1849-1850, w której wykorzystał wiele epizodów z własnego życiorysu). W 1860 pojawiła się z kolei na rynku powieść „Wielkie nadzieje”.

Pośród bohaterów swych powieści Dickens obsadził dość licznie dziwaków i ekscentryków, często całkiem karykaturalno-groteskowe. Dickens jest oprócz tego autorem popularnych nowel, jedna z nich to na przykład „Opowieść wigilijna” z roku 1843, która na stałe wpisała się już w tradycję bożonarodzeniową.

Charles Dickens zmarł w roku 1880. Na dowód jego wyjątkowego znaczenia zaświadcza sam fakt, że wielu angielskich domach wówczas właśnie przywdziano żałobę.

Ciekawostki o Charlesie Dickensie

  • Charles Dickens nazywany przez ówczesnych Brytyjczyków „sumieniem narodu“, to w związku z opisywanymi plenerami biedy jakie można było w jego czasach zwiedzać w Londynie.
  • Dickens był jedynie teoretykiem moralności, sam bowiem zdradzał swą żonę i to nawet z jej młodszą, bo piętnastoletnia siostrą. W efekcie jego późniejszych sypialnianych ekscesów doprowadził w końcu do rozwodu.
  • Według relacji wiarygodnych świadków, Dickens miewał skrajne stany emocjonalne, balansując z chwili na chwilę pomiędzy euforią i entuzjazmem a melancholią i histerią.
  • Dowodem ogromnego zainteresowania jego twórczością był fakt dotyczący zachowania czterech tysięcy bostońskich czytelników, którzy zgromadzili się w miejscowym porcie oczekując na dostawę siedemdziesiątego pierwszego rozdziału jego „Magazynu osobliwości”.
  • Jego kolegą po fachu i nie tylko, był słynny Edgar Allan Poe.

Cytaty Charlesa Dickensa

„Miłosierdzie zaczynamy od nas samych, sprawiedliwość – od innych.”

„Jeżeli chcesz zrobić coś dobrego, dlaczego nie zrobić tego dla samego dobra, a odrzucić precz swoje lubienia i przyjemności?”

„Bóg wie, że nie należy nigdy wstydzić się własnych łez. Są one jak deszcz obmywający pył, który zalega nasze stwardniałe serca.”

„Aby być niepospolicie uczonym, trzeba zacząć od pospolitego uczenia się.”

„Ważne jest nie to, co możemy zrobić, lecz to, co zrobić musimy.”

Źródła

  • https://www.newsweek.pl/kultura/jaki-naprawde-byl-charles-dickens-nieznana-historia-slynnego-pisarza/53z0zn4
  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Charles_Dickens
  • https://www.brainyquote.com/authors/charles_dickens

Ciekawe artykuły